Introductie

GoChief is een online community van gelijkgestemden die elkaar offline ontmoeten om van elkaar te leren, te sparren en elkaar vooruit te helpen door een warme connectie voor elkaar te zijn. Aan de hand van een vragenlijst wordt je verbonden wanneer er voldoende raakvlakken zijn. De belangrijkste raakvlak is een energetische klik. Daarnaast wordt gekeken naar zakelijke- en sociaal maatschappelijke interesses.


Doel

GoChief wil er voor zorgen dat zelfstandig-, kleine- en startende ondernemers een waardevol en duurzaam netwerk om zich heen verzamelen. En dit binnen een vertrouwde en inspirerende online omgeving.


Match

Inzicht krijgen in de ondernemer is essentieel om te verbinden. Dit doen wij met behulp van een vragenlijst, waarmee wij die inzicht krijgen, bijvoorbeeld: stijl van ondernemen, drijfveren, behoeften en eigenschappen (sterk en zwak). Op basis van de resultaten verbinden wij ondernemers onderling, met als uitgangspunt dat zij een optimaal contact zijn voor elkaar. Zij krijgen daarbij ook een aanbeveling wat zij van elkaar kunnen leren.


Vragenlijst

De vragenlijst bestaat uit twee delen, eerst worden gegevens en antwoorden uitgevraagd op zakelijk- en sociaal maatschappelijk gebied, het tweede deel is een persoonlijke vragenlijst waarin de ondernemer als MENS centraal staat. De persoonlijke vragenlijst is héél intuïtief en soms wat vreemd, hierdoor ga je vertrouwen op je eerste ingevingen.. en dat is precies de bedoeling. Deze vragenlijst is niet te manipuleren.


Coach

Per regio zal er een geaccrediteerde coach beschikbaar zijn die op verzoek ondernemers kan helpen. Deze coach is opgeleid om de resultaten van de vragenlijst in te zetten binnen een coaching traject.